Χαβάη

Γιατί ο μυθικός βασιλιάς της Χαβάη φοράει Ελληνική περικεφαλαία;

GPapado
Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς πως κάποτε υπήρχε μία παγκόσμια ελληνική αυτοκρατορία....