μερική απασχόληση

Το “τέρας” της μερικής απασχόλησης – Οι κίνδυνοι και η μεγάλη αύξηση

Ουρανία Χαροπούλου
Μια νέα συνήθεια ξεκίνησε στην αγορά εργασίας. Πολλοί δουλεύουν πλήρες ωράριο και δηλώνονται ως μερικής απασχόλησης… Δεν είναι όμως μόνο αυτό.