μήνες

Ο χρόνος κατά την αρχαιότητα – Ο υπολογισμός των μηνών και η ονομασία τους

Ουρανία Χαροπούλου
Το έτος στην αρχαιότητα δεν υπολογιζόταν με τον ίδιο τρόπο όπως σήμερα. Υπάρχει διαφορά τόσο στην ονομασία των μηνών όσο και στην χρονική τους διάρκεια.