μισθός

Αυτά τα επιδόματα θα αυξηθούν μαζί με τον κατώτατο μισθό

Ουρανία Χαροπούλου
Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται τον Ιανουάριο του 2019, θα αυξηθούν και μια σειρά επιδομάτων καθώς και οι αμοιβές των απασχολούμενων με