πτυχιούχοι

Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό σε άνεργους πτυχιούχους στην ΕΕ

GPapado
Μια αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη των «28» κατέχει η Ελλάδα, καθώς, όπως δείχνει έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το 2018 στη χώρα ήταν πιο εύκολο να βρει...