υπερόπλα

Τα άγνωστα υπερόπλα των Αρχαίων Ελλήνων (Βίντεο)

GPapado
Tο 1950 ένας βοσκός όλως τυχαίως ανακάλυψε την είσοδο ενός σπηλαίου και μπαίνοντας μέσα αντίκρισε τεράστιας σημασίας ευρήματα, από ολόχρυσες λάρνακες, ολόχρυσα αγάλματα και λοιπά...